baner final

U progu kolejnego semestru:

Wszystkim P.T. Koleżankom i Kolegom prowadzącym zajęcia i uczestniczącym w procesie dydaktycznym,
Pani Kierownik Barbarze Zientarze i całemu Zespołowi odpowiedzialnemu za organizację i obsługę procesu dydaktycznego w tym trudnym, pełnym nowych wyzwań i wymagającym reakcji na zmieniające się normy, czasie

składam wielkie podziękowanie za wykonywaną pracę,

a naszym Studentom i Doktorantom

dziękuję za zrozumienie sytuacji i cierpliwe trwanie w Naszej Wspólnocie, mimo wszystkich niedogodności

oraz

proszę Wszystkich o kontynuację dotychczasowych działań w kolejnym semestrze – miejmy nadzieję, że ostatnim, prowadzonym w specjalnym trybie.

Życzę -równocześnie- nadal tak bardzo potrzebnego zdrowia i apeluję o rozciągnięcie na nadchodzący semestr szczególnie ostrożnego zachowania, zgodnego z obowiązującymi normami i zasadami solidarności społecznej.

Dziekan