baner final

DZIEKAN WYDZIAŁU

INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI

ORAZ PRZEWODNICZĄCY I RADA DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE

AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

uprzejmie informują,

że w dniu 12 lutego 2021 r. o godz. 10:30

na platformie MS Teams*

odbędzie się

 PUBLICZNA OBRONA DOKTORSKA

mgr inż. Piotra Rożka

na temat: 

"Otrzymywanie, badania struktury i wybranych właściwości materiałów geopolimerowych

Promotor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Magdalena Król, prof. AGH

Recenzenci:

dr hab. Beata Grobelna, prof. UG
Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Barbara Gil
Uniwersytet Jagielloński

 

Z treścią rozprawy doktorskiej i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH oraz na stronie BIP AGH.

 Plakat

 

*Link do obrony:

https://tiny.pl/rprm9