baner final

MB MG 7633

 

Z głębokim żalem informujemy, iż 11. grudnia 2020 r. zmarł

Pan Prof. dr hab. inż. Mirosław Bućko

aktualny Prodziekan WIMiC ds. kształcenia, wieloletni kierownik Katedry Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Chemiczna na AGH, Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, wyróżniony przez Europejskie Towarzystwo Ceramiczne prestiżowym statusem ECerS Fellow, Organizator wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących materiałów ceramicznych, w tym - pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego.

Odszedł od nas wspaniały Kolega, Naukowiec i Nauczyciel.

Dzięki wybitnej osobowości zyskał sobie pozycję wielkiego autorytetu w dziedzinie inżynierii materiałowej, technologii ceramiki i chemii materiałów.

Pana Profesora cechowała wyjątkowa życzliwość i wrażliwość, co zjednało Mu powszechną sympatię i sprawiło, iż stworzył wokół siebie liczną grupę współpracowników, doktorantów, studentów wspólnie realizujących ambitne plany i cele naukowo-badawcze oraz dydaktyczne. Dla młodej generacji naukowców był źródłem inspiracji oraz wielu cennych rad.

Odejście Pana Profesora Mirosława Bućki jest niepowetowaną stratą, nie tylko dla naszego Wydziału i Uczelni, ale dla całego środowiska naukowego w Polsce i zagranicą, szczególnie w obszarze inżynierii materiałowej i technologii ceramiki.

Żonie, Pani Lidii, naszej Koleżance z Wydziału, Córkom oraz Wszystkim Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia

Koleżanki i Koledzy z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH