baner final

DZIEKAN WYDZIAŁU

INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI

ORAZ PRZEWODNICZĄCY I RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

uprzejmie informują,

że w dniu 22 grudnia 2020 r. o godz. 900

na platformie MS Teams

(link będzie dostępny na stronie www.ceramika.agh.edu.pl)

odbędzie się

 PUBLICZNA OBRONA DOKTORSKA

mgr inż. Karoliny Kosowskiej

na temat:

„Nanokompozyty na bazie chitozanu modyfikowane różnymi formami grafenu do zastosowań biomedycznych”

Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Chłopek

Osoba pełniąca funkcję promotora: dr hab. inż. Kinga Pielichowska, prof. AGH

Promotor pomocniczy: dr inż. Patrycja Domalik-Pyzik

Recenzenci:

prof. dr hab. Alina Sionkowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski

Politechnika Łódzka

 

Z treścią rozprawy doktorskiej i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH oraz na stronie BIP AGH.

Plakat