baner final

W środę 5 października br. odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego 2011/2012 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Uroczystości przewodniczył Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Jan Chłopek. Na Inaugurację przybyli liczni zaproszeni goście m.in. Prorektor AGH ds. Współpracy i Rozwoju Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej Pani Prof. Maria Fiertak, Prodziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, oraz Prezesi i Dyrektorzy wielu firm branży ceramicznej, szklarskiej i materiałów budowlanych, a także stowarzyszeń branżowych i instytutów naukowych.

Po wysłuchaniu Gaude Mater Polonia głos zabrali kolejno Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis i Dziekan Wydziału Prof. dr hab. inż. Jan Chłopek, a także przedstawicielka Samorządu Studenckiego Paulina Pomykała.

Uroczystość inauguracyjna połączona była z wręczeniem statuetek ?Keramos? - Honorowego Wyróżnienia Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Honorowe Wyróżnienie ?Keramos? stanowi najwyższą i najbardziej zaszczytną formę wyróżnienia oraz podziękowania Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do jego rozwoju oraz odniesionych sukcesów naukowych i edukacyjnych. Tegorocznymi laureatami zostali:

- Prezes Katarzyna Klimowicz, Polska Ceramika Ogniotrwała "Żarów" S.A.

- Prezes Jacek Koźlecki, Zakłady Przemysłu Gipsowego ?Nowa Dolina Nidy Sp. z o.o.?, Pińczów

- Prezes Roman Leśniak, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ?Zapel? S.A., Boguchwała

- Prezes Krzysztof Witkowski, Bruk-Bet Sp. z o.o., Nieciecza

W trakcie uroczystości wręczono również stypendia ufundowane przez firmę SGL Carbon Polska S.A. Stypendium doktoranckie oraz trzy stypendia dla studentów II-go stopnia studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa wręczył Dyrektor ds. Kadr i Zakupów SGL Carbon Polska SA. dr Roman Nowak.

Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie studentów I roku oraz wręczenie indeksów. Uroczystą Inaugurację roku akademickiego zakończył wykład dra hab. inż. Pawła Pasierba pt. "Nowoczesne materiały ceramiczne do zastosowań w elektronice i energetyce".

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki połączona była z odbywającym się corocznie Forum Wydział-Przemysł. Obrady Forum poświęcone były nowym kierunkom kształcenia na Wydziale i roli przemysłu w ich realizacji i rozwoju.