baner final

Kolegium Wydziału zaopiniowało pozytywnie następujących, zaproponowanych przez Dziekana WIMiC, Kandydatów na Kierowników poszczególnych Katedr na Wydziale (od 1. listopada 2020 r.):

KATEDRA CERAMIKI I MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich

KATEDRA TECHNOLOGII SZKŁA I POWŁOK AMORFICZNYCH: prof. dr hab. inż. Manuela Reben

KATEDRA TECHNOLOGII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH: dr hab. inż. Artur Łagosz

KATEDRA FIZYKOCHEMII I MODELOWANIA PROCESÓW: dr hab. inż. Karol Kyzioł, prof. AGH

KATEDRA BIOMATERIAŁÓW I KOMPOZYTÓW: dr hab. inż. Kinga Pielichowska, prof. AGH

KATEDRA CHEMII NIEORGANICZNEJ: dr hab. Ewa Drożdż, prof. AGH

KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ I BIOCHEMII: dr hab. inż. Beata Paczosa-Bator, prof. AGH

KATEDRA CHEMII KRZEMIANÓW I ZWIĄZKÓW WIELKOCZĄSTECZKOWYCH: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa