baner final

W dniu 30 czerwca 2011 w Krakowie odbyło się czwarte posiedzenie Komitetów Naukowego i Organizacyjnego V Międzynarodowej Konferencji ABK, która odbędzie się w dniach 14 - 17 września 2011 roku w Bydgoszczy.

Gospodarzem tego spotkania była Akademia Górniczo ? Hutnicza. Członkowie Komitetów, którzy stanowią światową reprezentację naukowców, specjalistów i producentów ABK z całego świata, zostali powitani przez władze uczelni w osobach: Prorektora ds. Nauki ? prof. Jerzego Lisa, który przedstawił prezentację dot. szerokiej działalności prowadzonej przez tą uczelnię, oraz Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki ? prof. Jana Chłopka, który z kolei poinformował zebranych o aktywności Wydziału i jego związkach ze światowym przemysłem materiałów budowlanych. W trakcie spotkania na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Prorektor Jerzy Lis, Dziekan Wydziału Jan Chłopek, Prezydent EAACA Jos Cox i Prezes SPB ? Mieczysław Soboń dokonali uroczystego otwarcia zrealizowanej z inicjatywy i na koszt Stowarzyszenia Producentów Betonów stałej ekspozycji promującej autoklawizowany beton komórkowy i prefabrykację betonową. Wystawa ta posłuży studentom do poszerzenia wiedzy o zagadnieniach z branży betonów oraz przybliży im praktyczną wiedzę o tych przemysłach. Członkowie Komitetów z uznaniem odnieśli się do wspólnej inicjatywy Akademii Górniczo ? Hutniczej i Stowarzyszenia Producentów Betonów podkreślając celowość tej idei, którą warto jest powielać w innych uczelniach. Na zakończenie uczestnicy zwiedzili laboratoria i zaplecze dydaktyczne uczelni. Całe spotkanie ocenione zostało bardzo pozytywnie i spotkało się z aprobatą uczestników.