baner final

Szanowni Państwo,


W piątek, 9 października 2020 r., odbyła się inauguracja 72. roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W uroczystości, która w związku z nadzwyczajnymi warunkami została przeprowadzona przy udziale bezpośrednim bardzo ograniczonej liczby uczestników, wzięli udział zaproszeni goście: Jego Magnificencja Rektor AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, członek Społeczności Naszego Wydziału, Dziekani Wydziałów współpracujących z WIMiC w procesie dydaktycznym, laureaci nagród, laureaci Honorowego Wyróżnienia Wydziału „Keramos” oraz gospodarze Wydziału - Dziekan i Prodziekani: dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. AGH, prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła, prof. dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. dr hab. inż. Jan Deja, a także: kierownicy Katedr, Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Pani Weronika Woronko oraz laureaci nagród Dydaktyk Roku „Ceramistrz”.

Uroczystość, która była transmitowana na kanale YouTube i FB, otworzył i zebranych na sali oraz zdalnie powitał Dziekan Wydziału, po czym przekazał prowadzenie Pani Prodziekan prof. Elżbiecie Pamule.

Zgodnie z planem, zrealizowano kolejno następujące punkty programu Uroczystości:

1. Przemówienie JM Rektora AGH prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa (tekst w załączniku)

2. Wystąpienie Dziekana dr. hab. inż. Jerzego Jedlińskiego, prof. AGH (tekst w załączniku)

3. Immatrykulacja przedstawicieli Studentów I-go roku z kierunków: inżynieria materiałowa, ceramika oraz chemia budowlana

4. Wystąpienie Przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Pani Weroniki Woronko

5. Wręczenie Honorowych Wyróżnień Keramos dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Wydziału oraz odniosły sukcesy naukowe. W tym roku laureatami zostali:

Pan Profesor Zbigniew Żurek (Politechnika Krakowska)

   • Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie korozji wysokotemperaturowej i technologii chemicznej
   • Za osobiste zaangażowanie, aktywność i okazywaną pomoc wniesioną w rozwój kadry naukowej Wydziału
   • Za długoletnią, owocną współpracę na polu naukowym i organizacyjnym

Pan Prezes Wiesław Adamczyk (wiceprezes Górażdże)

   • Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie korozji wysokotemperaturowej i technologii chemicznej
   • Za osobiste zaangażowanie, aktywność i okazywaną pomoc wniesioną w rozwój kadry naukowej Wydziału
   • Za długoletnią, owocną współpracę na polu naukowym i organizacyjnym
   • Za okazywaną przez wiele lat gotowość do popierania Wydziału w jego działaniach naukowo-dydaktycznych.

6. Ogłoszenie wyników studenckiego plebiscytu "Ceramistrz" na dydaktyka roku 2019/2020.

Zwycięzcami zostali:

Inżynieria materiałowa -

  1. miejsce: dr inż. Katarzyna Reczyńska

  2. miejsce: dr inż. Piotr Szatkowski

  3. miejsce: dr inż. Marek Zajusz

Technologia chemiczna -

  1. miejsce: prof. dr hab. inż. Manuela Reben

  2. miejsce: dr inż. Magdalena Leśniak

  3. miejsce: dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. AGH

Ceramika -

  1. miejsce: dr inż. Magdalena Leśniak

  2. miejsce: dr inż. Katarzyna Pasiut

E-learning -

  1. miejsce: dr inż. Juliusz Dąbrowa

  2. miejsce (ex aequo): dr inż. Katarzyna Reczyńska oraz prof. dr hab. inż. Dariusz Kata

Podczas uroczystości nagrody w postaci statuetek i dyplomów odebrali :

prof. dr hab. inż. Manuela Reben

dr inż. Magdalena Leśniak

dr inż. Katarzyna Reczyńska

prof. dr hab. inż. Dariusz Kata

7. Wykład inauguracyjny

Bardzo interesujący wykład pt. Ceramika z przedrostkiem BIO! wygłosiła dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH.  

W zamykającym spotkanie wystąpieniu Dziekan podziękował za przesłane życzenia, wspomniał zmarłych pracowników Wydziału, których uczczono chwilą ciszy oraz podziękował wszystkim uczestnikom.

Przemówienie JM Rektora prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa

Przemówienie Dziekana dr. hab. inż. Jerzego Jedlińskiego. prof. AGH