baner final

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na otwarte Seminarium WIMiC, które odbędzie się 23 października (piątek) o godz. 11:00 na platformie MS Teams.

Dr hab. inż. Roman Major, prof. PAN z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, wygłosi wykład:

„Modyfikacja powierzchni materiałów dedykowanych do regeneracji układu  krążenia

Gorąco zapraszam Państwa, Pracowników, Doktorantów, Magistrantów i Studentów oraz inne zainteresowane osoby do wzięcia udziału w seminarium. Proszę o rozpropagowanie tej informacji wśród Koleżanek i Kolegów.

Obecna sytuacja zagrożenia COVID-19 sprawia, że seminarium odbędzie się zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams. Link do seminarium: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5f262f6e20244a85b22c110d4c1860e7%40thread.tacv2/1602417750751?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22f4962d3b-c340-4fff-a17a-b4cb66e11716%22%7d

 

Z poważaniem,

Robert Filipek

 

Plakat