baner final

Nowy międzyuczelniany kierunek - chemia budowlana. Trzy polskie uczelnie techniczne będą wspólnie prowadzić nowy, unikatowy kierunek studiów. Rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Łódzkiej oraz Politechniki Gdańskiej porozumieli się w sprawie utworzenia pierwszego w Polsce międzyuczelnianego kierunku - chemia budowlana. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.chemiabudowlana.edu.pl

Zgodnie z podpisanym porozumieniem kierunek chemia budowlana będzie prowadzony przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Wydział Chemiczny PG oraz Wydział Chemiczny PŁ. Kształcenie odbywać się będzie w formie stacjonarnej, na poziomie pierwszego stopnia. Każda uczelnia przyjmie taką samą liczbę studentów. Nadzór nad organizacją i przebiegiem kształcenia sprawować będzie Rada Programowa składająca się z przedstawicieli poszczególnych uczelni oraz przemysłu.