baner final

Uprzejmie informujemy, że w najnowszym wydaniu "Przeglądu Technicznego" z dnia 15 maja 2011r. ukazał się artykuł opisujący działalność naukowo-badawczą Pani Prof. dr hab. inż. Anny Ślósarczyk z Katedry Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC. Pełną treść artykułu przedstawiamy poniżej.

"Prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk: Kwestionariusz wynalazczyni, czyli implanty jak żywe".