baner final

Miło nam poinformować, że Pani dr inż. Anita Trenczek-Zając, asystent w Katedrze Chemii Nieorganicznej WIMiC, została laureatką konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje w drodze konkursu stypendia naukowe programu START stojącym u progu kariery młodym uczonym, którzy mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych badaczy i są zachętą do dalszego rozwoju.

Podstawowym kryterium oceny kandydatów jest ich udokumentowany publikacjami dorobek naukowy. Najwyżej oceniane są osoby mogące wykazać się pracami twórczymi, formułującymi hipotezę badawczą, rozwijające teorie lub odwołujące się do nich oraz pracami aplikacyjnymi.

Uwzględniany jest również zasięg publikacji i ranga czasopism. Szczególnie cenione są publikacje w pismach międzynarodowych oraz powszechnie uznawanych za wiodące w danej dziedzinie nauki.

W ocenie kandydatów recenzenci uwzględniają również plany badawcze, aktualność tematyki, znaczenie badań dla postępu nauki w danej dziedzinie, stopień zaawansowania badań oraz odpowiednie przygotowanie warsztatowe kandydata, jego inwencję twórczą i samodzielność badawczą (własne granty, współpraca z innymi jednostkami).

Laureaci ? 128 wybitnych młodych badaczy ? zostali wyłonieni spośród 1027 kandydatów. Zwycięzcy otrzymują od Fundacji roczne stypendium w wysokości 28 000 zł z przeznaczeniem na dowolny cel.

Serdecznie gratulujemy!