baner final

W dniu 11 marca 2011 roku w Żarowie odbyło się spotkanie robocze pomiędzy AGH WIMiC w Krakowie a Polską Ceramiką Ogniotrwałą "Żarów" S.A. mające na celu zacieśnienie współpracy w zakresie kształcenia kadr inżynieryjnych i naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych.

W spotkaniu ze strony PCO "Żarów" S.A. udział wzięli:

Prezes Zarządu Polska Ceramika Ogniotrwała ?Żarów? S.A. w Żarowie ? Pani Katarzyna Klimowicz,

V-ce Prezes Zarządu Polska Ceramika Ogniotrwała "Żarów" S.A. w Żarowie ? Pan Sławomir Kłósek

Kadra techniczno-technologiczana Polskiej Ceramiki Ogniotrwałej "Żarów" S.A.

Ze strony Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie w spotkaniu brali udział:

Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju AGH, Kierownik Katedry Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC AGH - Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH - Prof. dr hab. inż. Jan Chłopek,

Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych na WIMiC AGH, odpowiedzialny z materiały ogniotrwałe w Katedrze Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych na WIMiC AGH ? dr hab. inż. Jacek Szczerba

W spotkaniu pomiędzy Zarządem Polska Ceramika Ogniotrwała "Żarów" S.A. a Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Prezes Pani Katarzyna Klimowicz i V-ce Prezes Pan Sławomir Kłósek zapoznali przedstawicieli AGH WIMiC z rozwojem Przedsiębiorstwa po sprywatyzowaniu, z profilem produkcji i kierunkami zbytu glinokrzemianowych materiałów ogniotrwałych w połączeniu ze zwiedzaniem wydziałów produkcyjnych.

Zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich latach i po przyjęciu nowej nazwy, Przedsiębiorstwo Polska Ceramika Ogniotrwała "Żarów" S.A. stała się jednym z najbardziej nowoczesnych zakładów w Europie produkujących glinokrzemianowe wyroby ogniotrwałe. Dywersyfikując swoją produkcję rozszerzyła rynek odbiorców, do których należą krajowe i zagraniczne hutnictwo stali i metali kolorowych, odlewnie, koksownie, przemysł ceramiczny, chemiczny, energetyka i inni odbiorcy. Istotnym elementem działalności w ofercie Przedsiębiorstwa jest prowadzenie engeenieringu obejmującego projektowanie wyłożeń oraz nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. Wychodząc naprzeciw odbiorcom, PCO "Żarów" S.A. oferuje swoim klientom produkty dopasowane do ich indywidualnych potrzeb, umożliwiając tym samym uzyskanie zwiększenia efektywności w stosowanym procesie.

W kolejnym spotkaniu z Kadrą techniczno-technologiczną przedstawiciele AGH w Krakowie przedstawili w swoich prezentacjach rozwój w zakresie edukacji, prac badawczych i nowej infrastruktury na poziomie Uczelni, Wydziału i Katedry, z uwzględnieniem miejsca i działalności materiałów ogniotrwałych w kształceniu nowych kadr i badań naukowych. Miłym akcentem podniesionym w szerokiej dyskusji obejmującej sprawy edukacji, rozwoju badań i dywersyfikacji produkcji był fakt, że w Przedsiębiorstwie na szczeblu Zarządu, Kierownictwa Wydziałów, jak i wśród Kadry techniczno-technologicznej jest wielu Absolwentów AGH, w tym po ukończeniu Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

W prowadzonych rozmowach pomiędzy Zarządem PCO "Żarów" S.A. i przedstawicielami AGH podkreślono konieczność wzmocnienia współpracy pomiędzy Przedsiębiorstwem a AGH WIMiC w Krakowie obejmującej m.in. wspieranie edukacji studentów i pracowników nauki AGH w obszarze staży i praktyk zawodowych, podejmowania wspólnych prac badawczych oraz wymiany doświadczeń.