baner final

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

09.10.2020 (piątek) o  godz. 10.00

Tryb zdalny

 

Program uroczystości

1. Powitanie Uczestników przez Dziekana

2. Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej

    Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

3. Wystąpienie Dziekana Wydziału

    dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. AGH

4. Immatrykulacja przedstawicieli Studentów I-go roku

    JM Rektor prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. AGH Dziekan, prof. dr hab. inż. Mirosław Bućko Prodziekan ds.                    kształcenia 

5. Przemówienie Przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Studentów

    Pani Weronika Woronko

6. Wręczenie Honorowych Wyróżnień Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Keramos

    - przedstawienie Laureatów

    prof. dr hab. inż. Zbigniew Grzesik, prof. dr hab. inż. Jan Deja

    - wręczenie statuetek

    JM Rektor prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. AGH, Przewodniczący Kapituły Wyróżnienia

7. Wręczenie statuetek Laureatom nagrody Ceramistrz - Dydaktyk Roku 2019/2020

    Pani Weronika Woronko - Przewodnicząca WRSS

8. Wykład inauguracyjny - Ceramika z przedrostkiem BIO!

    dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH

9. Gaudeamus