baner final

2020/2021

1 października do 21 lutego – semestr zimowy

1 października do 27 stycznia – zajęcia semestru zimowego*

23 grudnia do 3 stycznia – wakacje zimowe

28 stycznia do 11 lutego – zimowa sesja egzaminacyjna – część podstawowa

12 lutego do 21 lutego – zimowa sesja egzaminacyjna – część poprawkowa

22 lutego do 28 lutego – przerwa międzysemestralna

1 marca do 30 września – semestr letni

1 marca do 16 czerwca – zajęcia semestru letniego

1 kwietnia do 7 kwietnia – wakacje wiosenne (ferie świąteczne)

17 czerwca do 30 czerwca – letnia sesja egzaminacyjna – część podstawowa

1 lipca do 31 sierpnia – wakacje letnie

1 września do 15 września – letnia sesja egzaminacyjna – część poprawkowa

* w dniach 1 i 2 października 2020 r. zajęcia dla studentów pierwszego semestru studiów mogą być prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada 2020, 11 listopada 2020, 1 stycznia 2021, 6 stycznia 2021, 1 maja 2021, 3 maja 2021, 3 czerwca 2021.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych: 4 czerwca 2021.

Okres od 16 do 30 września 2021 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2020/2021 i rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022.