baner final

2. września odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Kolegium Dziekańskiego (Dziekan, Prodziekani, Dyrektor Administracyjny, Kierownik Dziekanatu).

Omówiono na nim następujące zagadnienia:

  1. Bieżące sprawy dydaktyczne, w tym: plan obron prac magisterskich
  2. Aktualne i planowane zabezpieczenia sanitarne na Wydziale
  3. Stan finansów Wydziału
  4. Podsumowania zgłoszonego zapotrzebowania na oprzyrządowanie do prowadzenia zajęć zdalnych w nadchodzącym semestrze
  5. Rekrutacja
  6. Przygotowania do nowego roku akademickiego

Sprawy organizacyjne, w tym: dotyczące wdrażania obowiązujących zarządzeń dotyczących funkcjonowania Uczelni