baner final

W dniu 25.03.2011 r. Międzyuczelniane Centrum Nowych Technik i Technologii Medycznych (PK, AGH, CM UJ) w ramach swojej statutowej działalności zorganizowało na Akademii Górniczo-Hutniczej pierwsze sympozjum naukowo-szkoleniowe dla środowiska lekarskiego i technicznego oraz studentów specjalności inżynierii biomedycznej pt. "Nowoczesne techniki i technologie w medycynie - metody naprawcze, bioreaktory, bioprintery, transplantacje".

Sympozjum cieszyło się niezwykle dużym zainteresowaniem wynikającym z atrakcyjnej tematyki dotyczącej najnowszych i przyszłościowych tendencji w badaniach medycznych.

Istotną rolę odegrały referaty związane z możliwościami użycia bioreaktorów i bioprinterów w aspekcie hodowli tkanek i narządów. Powyższe dane skonfrontowano z problemami z zakresu transplantologii. Zaprezentowano 15 referatów, które wygłosili zarówno wybitni specjaliści naukowcy, jak również młodzi pracownicy nauki. Sympozjum potwierdziło istnienie w środowisku krakowskim wielkiego potencjału naukowego oraz celowość organizowania tego typu sympozjów jako formy integrowania środowiska medycznego i technicznego.