baner final

Dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. AGH
został zgodnie ze Statutem AGH 26 czerwca br. wskazany przez Rektora-Elekta na nowego Dziekana WIMiC.
Czteroletnią kadencję (2020-2024) rozpocznie od 1 września 2020 roku.

Krótka charakterystyka przyszłego Dziekana (więcej informacji - na Jego stronie domowej pracowników AGH):
Działalność zawodowa
- kierownik Wydziałowego Laboratorium Inżynierii i Analiz Powierzchni,WIMiC AGH i Grupy Badawczej Pracownia badania wysokotemperaturowego utleniania materiałów żaroodpornych w Katedrze Fizykochemii i Modelowania Procesów, WIMiC AGH
- formy działalności: dydaktyczna, naukowa, ekspercka
Profil badawczy
fizykochemia ciała stałego (badanie mechanizmu procesów), inżynieria materiałowa (głównie: materiały i tworzywa żaroodporne), inżynieria powierzchni i metody badania powierzchni materiałów.

GRATULUJEMY!

banner 1