wimic agh

Zgodnie z decyzją Rektora AGH prof. dr hab. inż Tadeusza Słomki zajęcia na AGH od 11.03 od godz. 10:00 do 14.04.2020 r. zostają odwołane!