baner final

Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej nr 8

na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 

p>Komunikat nr 20 (22.06.2020 r.)

 

W dniu 22 czerwca 2020 r. odbyło się zebranie wyborcze OKE WIMiC poswięcone wyborom przedstawicieli do Senatu AGH oraz do Kolegium Wydziału IMiC.

Wyniki głosowań w II i III turze wyborów dostępne są tutaj.

 

Komunikat nr 19 (16.06.2020 r.)

 

W dniu 15 czerwca 2020 r. odbyło się zebranie wyborcze OKE WIMiC poświęcone wyborom przedstawicieli do Senatu AGH oraz do Kolegium Wydziału IMiC.

Wyniki głosowania w I turze wyborów dostępne są tutaj.

 

Komunikat nr 18 (8.06.2020 r.)

 

Dzisiaj o godz. 14.00 zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na przedstawicieli WIMiC do Senatu AGH oraz Kolegium Wydziału IMiC.

Lista zgłoszonych kandydatów do Senatu AGH znajduje się tutaj, a kandydatów do Kolegium wydziału IMiC tutaj.

 

Komunikat nr 17 (1.06.2020 r.)

 

Zgodnie z ordynacją wyborczą (uchwała Senatu AGH nr 30/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020 - 2024, zmieniona uchwałą nr 44/2020 Senatu AGH z dnia 3 kwietnia 2020 r. i uchwałą nr 48/2020 z 24 kwietnia 2020 r. w powiązaniu z uchwałą nr 89/2020 z 8 maja 2020 r.w sprawie przeprowadzenia czynności procedury wyborczej zdalnie z wykorzystaniem technologii informatycznych i szczegółowy sposób przeprowadzenia tych czynności, od środy 3 czerwca można zgłaszać kandydatów do Senatu AGH oraz Kolegium Wydziałowego.

 

Zgłoszenia Kandydatów do Senatu AGH oraz Kolegium Wydziału można dokonać poprzez złożenie w dniach od 3 czerwca 2020 r., od godz. 9.00, do 8 czerwca 2020, do godz. 14.00, na portierni w budynku B-6, do skrzynki OKWprawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia kandydata do Senatu lub Karty zgłoszenia kandydata do Kolegium Wydziału.

 

Równocześnie informuję, że możliwe jest również składanie w/w kart zgłoszeń drogą elektroniczną - zgłoszenie w wersji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoważne ze zgłoszeniem złożonym w formie pisemnej (§1 ust.2 pkt 10 uchwały 89/2020 z 8 maja 2020). Zgłoszenia takie należy przysyłać w terminie od 3 czerwca 2020 godz. 9.00, do 8 czerwca 2020, do godz. 14.00. na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Komunikat nr 16 (29.05.2020 r.)

 

W dniu 29 maja 2020 r. odbyło się zebranie wyborcze Okręgowego Kolegium Elektorów WIMiC, podczas którego wybrano przewodniczącego OKE na lata 2020-2024 (prof. Bogusława Basia), zastępcę przewodniczącego OKE (prof. Elżbietę Pamułę) oraz wyłoniono 3 kandydatów na Dziekana Wydziału IMiC na lata 2020-2024 w osobach (alfabetycznie):

 

1. dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. AGH

 

2. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa

 

3. prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła

 

 

Komunikat nr 15 (21.05.2020 r.)

Zebranie wyborcze Okręgowego Kolegium Elektorów WIMiC.

 

Zgodnie z harmonogramem wyborczym AGH (po zmianach Senatu AGH - uchwała nr 44/2020) w dniu 29 maja 2020 roku o godz. 12.00 (piątek) odbędzie się zebranie wyborcze Okręgowego Kolegium Elektorów z wykorzystaniem platformy MS Teams. Wszystkie głosowania w trakcie zebrania wyborczego zostaną przeprowadzone (zgodnie z par. 1 ust. 2 pkt 2 uchwały Senatu AGH nr 89/2020 z dnia 8 maja 2020 r.) z wykorzystaniem systemu Vote AGH (po zalogowaniu się na stronie: https://vote.agh.edu.pl/wimic ) .  

 

Podczas zebrania przeprowadzone zostaną wybory przewodniczącego i zastępcy OKE oraz wyłonieni kandydaci na Dziekana WIMiC na kadencję 2020-2024.

 

Komunikat nr 14 (08.05.2020 r.)

 

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym zakończyły się wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów. Protokół z III tury wyborów w grupie profesorów i profesorów uczelni znajduje się tutaj. Pełna lista Elektorów Uczelnianego Kolegium Elektorów z naszego Wydziału, wybranych na kadencję 2020-2024 jest dostępna tutaj.  

 

Komunikat nr 13 (07.05.2020 r.)

 

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym zakończyła się II tura wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów. Protokół z wyborów w grupie profesorów i profesorów uczelni znajduje się tutaj, a w grupie pozostałych nauczycieli akademickich tutaj.  

 

III tura wyborów do OKE w grupie profesorów i profesorów uczelni zostanie przeprowadzona w dniach 7-8 maja.

 

Komunikat nr 12 (05.05.2020 r.)

 

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym zakończyła się I tura wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów. Protokół z wyborów w grupie profesorów i profesorów uczelni znajduje się tutaj, a w grupie pozostałych nauczycieli akademickich tutaj.  

 

Komunikat nr 11 (27.04.2020 r.)

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z §6 ust. 2 ordynacji wyborczej AGH (załącznik nr 1 do Statutu AGH), uprzejmie informuję, że lista zarejestrowanych na naszym Wydziale Kandydatów na Elektorów Uczelnianego Kolegium Elektorów jest dostępna tutaj.  

 

Komunikat nr 10 (20.04.2020 r.)

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Okręgowej Komisji Wyborczej na naszym Wydziale, uprzejmie informuję, iż w  dniach 20-24 kwietnia 2020 r. pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą zgłaszać spośród siebie kandydatów w wyborach do Senatu AGH (wybory w tej grupie prowadzone są przez UKW nr 17 w odrębnym trybie dla całej Uczelni). 

 

Karty zgłoszeń Kandydatów na Senatorów należy składać elektronicznie poprzez przesłanie skanu karty zgłoszenia podpisanej przez 5 pracowników z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz osobę zgłaszaną - dopuszczalne jest etapowe podpisywanie wydrukowanych skanów przez kolejne osoby: wydruk karty, podpis, skan i przesłanie skanu do kolejnej osoby.

 

Skan karty zgłoszenia podpisanej przez wszystkie wspomniane wyżej osoby należy przesłać w dniach 20-24 kwietnia 2020 r. na mój adres mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).  W przypadku tak dokonanych zgłoszeń, konieczne jest dostarczenie do sekretariatu WIMIC, do Pani Joli Natanek oryginału karty z podpisami w terminie do 15 maja 2020 r.

 

 

Komunikat nr 9 (14.04.2020 r.)

 

Szanowni Państwo,

W związku z uchwałą Senatu AGH z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie reasumpcji Uchwały nr 30/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020 – 2024 (zmiana harmonogramu akcji wyborczej), w dniach 20-24 kwietnia 2020 r. możliwe będzie jeszcze zgłaszanie kandydatów na Elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów.

 

Ponieważ znajdujemy się w szczególnej sytuacji związanej ze stanem epidemicznym, uwzględniając zarządzenie JM Rektora AGH nr 22/2020 z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie nadzwyczajnego stanu działalności Uczelni do 15 maja do godz. 18:00, zgłaszanie kandydatów na Elektorów UKE może odbywać się wyjątkowo poprzez przesłanie skanu karty zgłoszenia podpisanej przez 5 pracowników danej grupy wyborców oraz osobę zgłaszaną - dopuszczalne jest etapowe podpisywanie wydrukowanych skanów przez kolejne osoby: wydruk karty, podpis, skan i przesłanie skanu do kolejnej osoby.

Skan karty zgłoszenia podpisanej przez wszystkie wspomniane wyżej osoby należy przesłać w dniach 20-24 kwietnia 2020 r. na mój adres mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).  W przypadku tak dokonanych zgłoszeń, konieczne jest dostarczenie do sekretariatu WIMiC, do pani Joli Natanek oryginału karty z podpisami w terminie do 15 maja 2020 r.

 

Równocześnie informuję, że zgłoszenia kandydatów na Elektorów UKE, które wpłynęły do OKW przed 16 marca 2020 są ważne i nie wymagają powtórnego składania.

 

Komunikat nr 9 (14.04.2020 r.)

 

Szanowni Państwo,

W związku z uchwałą Senatu AGH z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie reasumpcji Uchwały nr 30/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020 – 2024 (zmiana harmonogramu akcji wyborczej), w dniach 20-24 kwietnia 2020 r. możliwe będzie jeszcze zgłaszanie kandydatów na Elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów.

 

Ponieważ znajdujemy się w szczególnej sytuacji związanej ze stanem epidemicznym, uwzględniając zarządzenie JM Rektora AGH nr 22/2020 z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie nadzwyczajnego stanu działalności Uczelni do 15 maja do godz. 18:00, zgłaszanie kandydatów na Elektorów OKE może odbywać się wyjątkowo poprzez przesłanie skanu karty zgłoszenia podpisanej przez 5 pracowników danej grupy wyborców oraz osobę zgłaszaną - dopuszczalne jest etapowe podpisywanie wydrukowanych skanów przez kolejne osoby: wydruk karty, podpis, skan i przesłanie skanu do kolejnej osoby.

Skan karty zgłoszenia podpisanej przez wszystkie wspomniane wyżej osoby należy przesłać w dniach 20-24 kwietnia 2020 r. na mój adres mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).  W przypadku tak dokonanych zgłoszeń, konieczne jest dostarczenie do sekretariatu WIMiC, do pani Joli Natanek oryginału karty z podpisami w terminie do 15 maja 2020 r.

 

Równocześnie informuję, że zgłoszenia kandydatów na Elektorów UKE, które wpłynęły do OKW przed 16 marca 2020 są ważne i nie wymagają powtórnego składania.

 

Komunikat nr 8 (16.03.2020 r.)

Szanowni Państwo

W wyniku przeprowadzonych na naszym Wydziale wyborów bezpośrednich, wybrano 64 Elektorów, członków Okręgowego Kolegium Elektorów na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, na kadencję 2020-2024. 

Skład OKE na lata 2020-2024 jest dostępny tutaj

 

Komunikat nr 7 (16.03.2020 r.)

Wyniki II tury wyborów Elektorów Okręgowego Kolegium Elektorów

2. Grupa pozostałych nauczycieli akademickich ( pobierz )

3. Grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ( pobierz )

 

Komunikat nr 6 (13.03.2020 r.)

 

Szanowni Państwo,

 

Pracownicy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 
 
 
Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, wprowadzamy dodatkową, alternatywną formę głosowania w II turze wyborów do OKE - przez pełnomocnika (pełnomocnikiem może być każdy uprawniony do głosowania pracownik naszego Wydziału).
 
Osoba uprawniona do głosowania, jeśli nie ma możliwości oddania głosu osobiście, może przesłać mailowo skan pisemnego upoważnienia. Na tej podstawie komisja wyda upoważnionemu pełnomocnikowi kartę do głosowania i umożliwi mu oddanie głosu w II turze wyborów do OKE. 
 
Aby pełnomocnictwo zostało uznane za ważne i pełnomocnik mógł oddać głos w imieniu uprawnionego, skan wypełnionego i podpisanego czytelnie pełnomocnictwa należy przysłać na adres: 
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

najpóźniej do poniedziałku 16 marca 2020 r., do godziny 8.00.

 

 

Komunikat nr 5 (12.03.2020 r.)

II tura wyborów Elektorów Okręgowego Kolegium Elektorów

  • w grupie pozostałych nauczycieli akademickich, oraz
  • w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

odbędzie się w poniedziałek 16 marca 2020 r. w godzinach 900-1200  równocześnie w dwóch miejscach:

w budynku B-6, obok portierni oraz w budynku A-3, na parterze, przy wejściu do budynku.

 

Komunikat nr 4 (11.03.2020 r.)

Wyniki I tury wyborów Elektorów Okręgowego Kolegium Elektorów

1. Grupa profesorów i profesorów uczelni ( pobierz )

2. Grupa pozostałych nauczycieli akademickich ( pobierz )

3. Grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ( pobierz )

 

 

Komunikat nr 3 (10.03.2020 r.)

 Wybory Elektorów Okręgowego Kolegium Elektorów odbędą się w dniach 10 i 11 marca 2020 r. w godzinach 900-1500

  • 10 marca 2020 r. można będzie głosować w budynku B-6, na parterze obok szatni, a 
  • 11 marca 2020 r. w budynku A-3, na parterze, vis a vis wejścia głównego do budynku.

 

Komunikat nr 2 (06.03.2020 r.)

Listy kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów

1. Grupa profesorów i profesorów uczelni

2. Grupa pozostałych nauczycieli akademickich

3. Grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

 

Komunikat nr 1 (29.02.2020 r.)

Wybory do Okręgowego i Uczelnianego Kolegium Elektorów

1. Zgłoszenia Kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów można dokonać poprzez złożenie w sekretariacie WIMiC w B-8 p. 024, w dniach 2-5 marca 2020 r., w godzinach 9.00-14.00, prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia kandydata do Okręgowego Kolegium Elektorów

2. Zgłoszenia Kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów można dokonać poprzez złożenie w sekretariacie WIMiC w B-8 p. 024, w dniach 6-17 marca 2020 r., w godzinach 9.00-14.00, prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia kandydata do Uczelnianego Kolegium Elektorów

 

 Uchwała Senatu AGH z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020 - 2024 (pobierz)