baner final

Dr hab. inż. Elżbieta Pamuła z Katedry Biomateriałów naszego Wydziału otrzymała Nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk za cykl prac i monografię pt. "Biomateriały dla inżynierii tkankowej".

Serdecznie gratulujemy!