baner final

Dr hab. inż. Elżbieta Pamuła z Katedry Biomateriałów naszego Wydziału otrzymała NAGRODĘ MINISTRA indywidualną drugiego stopnia za osiągnięcia naukowe za rozprawę habilitacyjną pt.: "Biomateriały dla inżynierii tkankowej. Badania nad kształtowaniem struktury i właściwości biologicznych poliestrów alifatycznych". Nagroda została wręczona w dniu 18 listopada 2010 w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy!