wimic agh

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ  I CERAMIKI AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ 
uprzejmie informują, 

że w dniu 08 listopada 2019 r. o godz. 11:00 w sali 0.18a paw. B-8 

Akademii Górniczo - Hutniczej     

w Krakowie, al. Mickiewicza 30 


odbędzie się  PUBLICZNA OBRONA DOKTORSKA 


mgr. inż. Wojciecha Szczypki

na temat: 

"In silico studies of electronic structure and bonding properties of selected thermoelectric materials from ternary chalcogenides and silicon clathrates groups” 

 

PROMOTOR: dr hab. inż. Andrzej Koleżyński, prof. AGH

RECENZENCI: dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr,
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

dr hab. Bartłomiej Wiendlocha,
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH 

                                                            

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH.

Plakat