wimic agh

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ  I CERAMIKI AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ 
uprzejmie informują, 


że w dniu 13 września 2019 r. o godz. 12:00 w sali 0.18a paw. B-8 

Akademii Górniczo - Hutniczej     

w Krakowie, al. Mickiewicza 30 


odbędzie się  PUBLICZNA OBRONA DOKTORSKA 


mgr inż. Katarzyny Silarskiej

na temat: 

"Modyfikacja właściwości fizykochemicznych BaCe(Y)O3” 

PROMOTOR: dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. AGH 
RECENZENCI: prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński
Politechnika Gdańska

 

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH.

Plakat