baner final

Miło nam poinformować, że Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH został zakwalifikowany do kategorii A, czyli jednostek naukowych posiadających najwyższą, pierwszą kategorię.

Oceny parametrycznej jednostek naukowych dokonuje się nie rzadziej niż raz na 5 lat, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową. Ocena parametryczna dotychczasowej działalności jednostek naukowych określona jest za pomocą kategorii jednostki naukowej w skali od 1 do 5, przy czym kategoria 1 jest kategorią najwyższą. Oceny jednostek naukowych dokonują komisje Rady Nauki i proponują ich kategorie na podstawie końcowego wskaźnika efektywności jednostki. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w grupie G1/N12 - Nauki chemiczne oraz inżynieria materiałowa, chemiczna i procesowa z wynikiem 115,09 punktów znalazł się na 17 miejscu wśród 27 jednostek zakwalifikowanych do kategorii A.

Wyniki oceny parametrycznej są dostępne na stronie www.nauka-polska.pl

Komunikat nr 19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30 września 2010 o ustalonych kategoriach jednostek naukowych.