baner final

Dr inż. Teresa Gumuła z Katedry Biomateriałów naszego Wydziału została jednym z tegorocznych laureatów kampanii "Zostańcie z nami!". To coroczna akcja tygodnika "Polityka" przyznająca stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

Dr inż. Teresa Gumuła prowadzi badania dotyczące włóknistych kompozytów polimerowych, ceramicznych i węglowych oraz zajmuje się ich zastosowaniami w technice i medycynie. W wyniku badań otrzymuje wielofunkcyjne, odporne na utlenianie materiały kompozytowe. Korzystne parametry mechaniczne, cieplne i elektryczne pozwolą na zastosowanie ich do bardzo różnorodnych celów, na przykład w energetyce - jako elementy turbin gazowych, elementy osłonowe i części konstrukcyjne źródeł energii cieplnej, filtry gorących gazów, wymienniki ciepła, elementy grzejne dla pieców przemysłowych i laboratoryjnych; w motoryzacji - części układów hamulcowych, oraz w medycynie - jako substytuty tkanki kostnej, implanty dla okulistyki. Dr inż. Gumuła była nominowana do konkursu "Zostańcie z nami!" przez prof. Michała Kleibera.

Serdecznie gratulujemy!

 

Pełna lista Laureatów tegorocznej edycji akcji "Polityki"