wimic agh

AKADEMIA GÓRNICZO–HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki  

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ  I CERAMIKI AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ 

uprzejmie informują,

że w dniu 08 lipca 2019 r. o godz. 12:00 w sali 0.18a paw. B-8 

Akademii Górniczo - Hutniczej     

w Krakowie, al. Mickiewicza 30 

odbędzie się  PUBLICZNA OBRONA DOKTORSKA 

mgr inż. Sylwii Dąbrowskiej

na temat:

"Konstrukcja i badanie mechanizmu działania elektrod jonoselektywnych czułych na jony wodorowęglanowe” 

 PROMOTOR: prof. dr hab. Andrzej Lewenstam 
RECENZENCI: prof. dr hab. Andrzej Stokłosa
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

prof. dr hab. Marek Trojanowicz

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH.

Plakat