wimic agh

AKADEMIA GÓRNICZO–HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki  


DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ  I CERAMIKI AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ 
uprzejmie informują, 


że w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 w sali 0.18a paw. B-8 

Akademii Górniczo - Hutniczej     

w Krakowie, al. Mickiewicza 30 


odbędzie się  PUBLICZNA OBRONA DOKTORSKA 


mgr inż. Katarzyny Dyndał
 

na temat:   

Amorphous carbon nitride layers deposited by PACVD aimed at organic light emitting diodes ” 

 

PROMOTOR: dr hab. inż. Katarzyna Tkacz-Śmiech, prof. AGH 
RECENZENCI: dr hab. Józef Cebulski, prof. UR Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń Politechnika Warszawska
Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH.

Plakat