baner final

W dniu 24 września 2010 roku o godzinie 10:00 przy Al. Mickiewicza 30 (pawilon B-6) odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Ceramiki AGH.

W uroczystości udział wzięli m.in.

? Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, były Premier Rzeczpospolitej, prof. Jerzy Buzek

? Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani prof. Barbara Kudrycka

? Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik

? Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara

? Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa dr inż. Kazimierz Bujakowski

? Prof. Stefan Jurga - były wiceminister edukacji, następnie nauki i szkolnictwa wyższego.

? Pani Anna Kula z Ośrodka Przetwarzania Informacji

? Światowej sławy tenor, absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Pan Wiesław Ochman.

? Władze Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie: Rektor prof. Antoni Tajduś oraz Prorektorzy prof. Jerzy Lis, prof. Tadeusz Słomka, prof. Tomasz Szmuc

? JM Rektor Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski

? Władze Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki: Dziekan Prof. Jan Chłopek oraz Prodziekani prof. dr hab. Władysław W. Kubiak, dr hab. inż. Robert Filipek, dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa, prof. AGH

? Jego Ekscelencja ksiądz Biskup Tadeusz Pieronek

? Prof. dr hab. Mirosław Handke ? Kierownik Projektu

? Pan Zygmunt Murdza - Prezes Zakładu Remontowo-Budowlanego ?MURDZA?, wykonawca inwestycji

? Pan Jerzy Wowczak, Kierownik Pracowni Projektowej

 

Fotografie z Uroczystości (1)

Fotografie z Uroczystości (2)

Reportaż filmowy