baner final

AKADEMIA GÓRNICZO–HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki  


DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ  I CERAMIKI AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ 
uprzejmie informują, 


że w dniu 24 maja 2019 r. o godz. 12:00 w sali 0.18a paw. B-8 

Akademii Górniczo - Hutniczej     

w Krakowie, al. Mickiewicza 30 


odbędzie się  PUBLICZNA OBRONA DOKTORSKA 


mgr inż. Mateusza Kowalcze     


na temat:   

„Zastosowanie metod chemometrycznych w woltamperometrycznym badaniu wybranych pochodnych tlenowych terpenów pierścieniowych” 

 

PROMOTOR: dr hab. Małgorzata Jakubowska prof. AGH 
RECENZENCI: dr hab. Sławomir Michałkiewicz prof. UJK
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

prof. dr hab. Janusz Gołaś (AGH) 


Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH.

Plakat