baner final

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE


zaprasza na 


OTWARTE POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU (S E M I N A R I U M  HABILITACYJNE),

które odbędzie się w dniu 5.04.2019r. o godz. 10.00 w sali nr 0.18a, paw. B-8, parter. 

 

Dr inż. Maciej Zając HeidelbergCement Technology Center, HeidelbergCement Group, wygłosi referat pt.:  


„Application of thermodynamic modelling to hydrated cements”. 


Wyżej wymieniona osoba zgodnie z przyjętą procedurą ubiega się o wszczęcie postępowania habilitacyjnego