baner final

W dniach 24-26 czerwca b.r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyło się jubileuszowe, XX Ogólnopolskie Spotkanie Dziekanów Wydziałów Chemicznych. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego tej prestiżowej konferencji jest Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, prof. dr hab. inż. Jan Chłopek.

Podstawowym celem spotkania jest wymiana doświadczeń na tematy interesujące środowisko związane z kształceniem studentów w zakresie szeroko rozumianych nauk chemicznych. Poruszone zostały m.in. kwestie reformy edukacji, reform strukturalnych szkolnictwa wyższego i nauki, temat programów i planów studiów, a także współpraca międzynarodowa i działalność na rzecz innowacyjnej gospodarki.

Szczegółowe informacje na stronie spotkania ceramrtr.ceramika.agh.edu.pl/~zdwc/index.php