baner final

Szanowni Państwo,

W piątek 15 marca 2019 r. w ramach świętowania Światowego Dnia Liczby Pi w murach naszego Wydziału gościliśmy uczniów krakowskich szkół podstawowych z klas 5-8 zaproszonych do uczestnictwa w Piątkowym Wieczorze Nauk Ścisłych w AGH. Jest to cykliczna impreza organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą, która włącza się w obchody tego dnia przygotowując dla uczniów wieczorne spotkanie z matematyką, fizyką i chemią. Wydarzenie to przygotowują wydziały: Wydział Matematyki Stosowanej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydział Energetyki i Paliw, dla których wymienione nauki podstawowe są ważne. W organizację zaangażowane są również Fundacja dla AGH i Fundacja im. Profesora Kazimierza Bartla.

Po powitaniu przez władze rektorskie i dziekańskie reprezentowane przez prorektora AGH prof. Wojciecha Łużnego i dziekana WIMiC prof. Włodzimierza Mozgawę i krótkim wykładzie, prawie 300 dzieci przez parę godzin brało udział w mini-warsztatach, pokazach, doświadczeniach, miały też do rozwiązania zagadki, zadania i krzyżówki przygotowane przez pracowników i studentów AGH. Listy atrakcji nie sposób w pełni wymienić - była równie długa jak liczba cyfr w liczbie Pi, a ich różnorodność i emocje młodych uczestników najlepiej oddają zdjęcia zamieszczone w galerii. Pomimo późnej pory i zmęczenia radość nie opuszczała dzieci do samego końca, który, po wręczeniu dyplomów oraz drobnych upominków, miał miejsce o porze daleko późniejszej od dobranocki.

O dobrą zabawę i sprawną organizację ze strony naszego wydziału postarali się studenci z kół naukowych, studenckiego samorządu oraz dr inż. Juliusz Leszczyński, dr inż. Leszek Kuczapski, dr inż. Piotr Szatkowski, Jarosław Szaraniec.