baner final

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

zaprasza na

OTWARTE POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU (S E M I N A R I U M  HABILITACYJNE), które odbędzie się w dniu 22.03.2019r. o godz. 12.00 w sali nr 0.18a, paw. B-8, parter.

 

Dr inż. Joanna Olesiak - Bańska

Politechnika Wroclawska, Wydział Chemiczny, Katedra Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych ; 

 

wygłosi referat pt.:

 

„Nanometryczne cząstki metali szlachetnych do zastosowań w obrazowaniu jedno- i wielofotonowym”.