baner final

Zapraszamy do udziału w darmowym, profesjonalnym szkoleniu skierowanym do Studentów, doktorantów i pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Naszej Uczelni: Być przedsiębiorcą. Własna firma spin off, spin out.

Plakat

Szczegółowe informacje