baner final

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI

AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

uprzejmie informują, 

że 15.03.2019r. o godz. 12:00 w sali nr 0.18a, paw. B-8, parter. 

odbędzie się PUBLICZNA OBRONA DOKTORSKA

mgr inż. Łukasza Kantora na temat: „Materiały polimerowe o wysokiej odporności mechanicznej i termicznej". 

PROMOTOR: Prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska

RECENZENCI: Dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski, prof. ATH(Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej) Prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski(Politechnika Wrocławska)

 

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH.

Plakat