baner final

W dniu 7 października 2009r. odbyła się w Warszawie w Galerii Porczyńskich coroczna uroczystość Dnia Budowlanych, podczas której zainaugurowano obchody jubileuszu ?800-lecia Ceramiki Budowlanej na Ziemiach Polskich?. Inicjatorem i organizatorem obchodów jubileuszu jest Związek Producentów Ceramiki Budowlanej, a honorowy patronat nad nim objął Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz Kongres Budownictwa.

Celem obchodów ? w zamierzeniu organizatorów ? jest nie tylko przypomnienie historii, a więc tak odległych początków produkcji ceramiki budowlanej i pierwszych ceglanych budowli na Ziemiach Polskich, ale przede wszystkim pokazanie wszechstronne zalet tej ceramiki obecnej w Polsce od ośmiu wieków, dorobku branży, spopularyzowanie w społeczeństwie właściwości współczesnej ceramiki budowlanej, możliwości zastosowań i rozwiązań architektonicznych jakie stwarza nowa generacja tych materiałów budowlanych.

Organizatorzy przygotowali bogaty trzyletni program uroczystości jubileuszowych, a do honorowego komitetu organizacyjnego zaprosili dr inż. Elżbietę Brylską.

Z okazji jubileuszu Związek ustanowił ?Odznakę za zasługi dla ceramiki budowlanej? ? członkiem Kapituły Odznaki został prof. dr hab.inż. Jan Małolepszy. Pierwsze Odznaki zostały przyznane i uroczyście wręczone podczas w/w gali Dnia Budowlanych. W gronie nagrodzonych znalazł się nasz Wydział ? Odznakę odebrał Dziekan prof.J.Chłopek, a ponadto indywidualne Złote Odznaki otrzymali dr E.Brylska, prof.J.Chłopek i prof. J.Malolepszy.

Z okazji jubileuszu zostało przygotowane Wydanie specjalne czasopisma ?Ceramika Budowlana?, pokazujące historię (Początki cegielnictwa na ziemiach polskich- artykuł I.Płuski, prof. ASP konserwatora zabytków ceglanych) oraz tradycję i nowoczesność w produkcji i stosowaniu ceramiki budowlanej (numer dostępny w bibliotekach Wydziału i Katedry).

Odznaka ?Za zasługi dla ceramiki budowlanej? przyznana przez Związek Producentów Ceramiki Budowlanej Wydziałowi Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Dziekan prof. dr hab. inż. Jan Chłopek odbiera z rąk Prezesa ZPCB Michała Staszewskiego

Odznakę dla Wydziału WIMiC AGH w gronie sześciu instytucji i producentów ceramiki budowlanej wyróżnionych ?Odznaką za zasługi dla ceramiki budowlanej?

 

Pracownicy WIMiC w gronie wyróżnionych indywidualną Złotą Odznaką ?Za zasługi dla ceramiki budowlanej?