baner final

Od 25 marca br dostęp do bazy Chemical Abstracts będzie możliwy tylko za pomocą oprogramowania Client. Oprogramowanie będzie można zainstalować po wcześniejszym zgłoszeniu w Bibliotece Wydziałowej u p. mgr Doroty Krupskiej lub p. inż. Grażyny Chrząstowskiej.

W dniu 7 października 2009r. odbyła się w Warszawie w Galerii Porczyńskich coroczna uroczystość Dnia Budowlanych, podczas której zainaugurowano obchody jubileuszu ?800-lecia Ceramiki Budowlanej na Ziemiach Polskich?. Inicjatorem i organizatorem obchodów jubileuszu jest Związek Producentów Ceramiki Budowlanej, a honorowy patronat nad nim objął Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz Kongres Budownictwa.

W dniu 4 listopada 2009 w warszawskich Hotelu Sheraton odbyła się Gala Ambasadorów Kongresów Polskich, która przyciągnęła wielu znamienitych gości reprezentujących świat polityki, nauki i biznesu. Wśród tegorocznych laureatów jest Pan Profesor Andrzej Małecki.

W dniu 16 września 2009r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu AGH poświęcone nadaniu godności Honorowego Profesora AGH Profesorowi Stanisławowi Mrowecowi emerytowanemu profesorowi Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W dniu 30 stycznia br. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Producentów Betonów w osobach: Prezes Stowarzyszenia mgr inż. Mieczysław Soboń, Wiceprezes Jerzy Michalak i Dyrektor Biura Józef Kostrzewski z Dziekanem Wydziału Prof. dr hab. inż. Janem Chłopkiem oraz Kierownikiem Katedry Technologii Materiałów Budowlanych Prof. dr hab. inż. Janem Małolepszym.