baner final

20 listopada 2007r. w sali konferencyjnej Rektoratu odbyło się spotkanie Władz Uczelni (Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis) i przedstawicieli kilku Wydziałów: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej Prof. AGH dr hab. inż. Elżbieta Godlewska, Kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych Prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy, Prof. AGH dr hab. inż. Wiesława Nocuń-Wczelik, dr hab. inż. Jan Deja), Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Górnictwa i Geoinżynierii z kierownictwem firmy CEMEX.

Grupa Górażdże, jeden z największych w kraju producentów cementu, betonu i kruszyw zorganizowała dla studentów Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie cykl otwartych wykładów i imprez towarzyszących pod nazwą ?Dzień Górażdży w AGH".

W dniach 5-7 września w Zakopanem odbyło się I Polskie Forum Ogniwa Paliwowe i Technologie Wodorowe (http://forum.hydrogen.edu.pl). Organizatorami Forum były Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych (głównym organizatorem i prowadzącą konferencję była Prof. Janina Molenda (AGH) ? prezes Stowarzyszenia), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Polska Platforma Technologiczna Wodoru i Ogniw Paliwowych.

Kierunek "Inżynieria Materiałowa" prowadzony przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki został wyróżniony przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

W dniu 25 maja 2007r. odbyło się w Choruli spotkanie z cyklu "Dni Otwarte dla Edukacji" zorganizowane przez Grupę Górażdże Cement.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie szkół średnich regionu opolskiego, studenci AGH (40 osób - w przeważającej liczbie studenci Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki) oraz pracownicy WIMiC - Prodziekan d/s ogólnych dr hab. Irena Wacławska prof. AGH, Prodziekan d/s dydaktycznych.