baner final

Dr hab. inż. Elżbieta Pamuła z Katedry Biomateriałów naszego Wydziału otrzymała Nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk za cykl prac i monografię pt. "Biomateriały dla inżynierii tkankowej".

Serdecznie gratulujemy!

Uprzejmie informujemy, iż wynalazek, którego twórcami byli m.in. pracownicy naszego Wydziału: prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy, dr inż. Zdzisław Pytel, dr inż. Wojciech Roszczynialski ?Wykorzystanie popiołów lotnych nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK)? zdobył złoty medal z wyróżnieniem na IV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2010, która odbyła się w dniach 20-22 października 2010. Wynalazek ten został również doceniony na 59 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels INNOVA 2010, gdzie został odznaczony srebrnym medalem.

Dr hab. inż. Elżbieta Pamuła z Katedry Biomateriałów naszego Wydziału otrzymała NAGRODĘ MINISTRA indywidualną drugiego stopnia za osiągnięcia naukowe za rozprawę habilitacyjną pt.: "Biomateriały dla inżynierii tkankowej. Badania nad kształtowaniem struktury i właściwości biologicznych poliestrów alifatycznych". Nagroda została wręczona w dniu 18 listopada 2010 w Warszawie.

W dniu 22 października br. odbyła się inauguracja studiów podyplomowych "Biżuteria, Ceramika, Małe Formy Odlewnicze". Uroczystość miała miejsce na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który łącznie z Wydziałem IMiC realizuje nowo otwarte studia. Wydział IMiC AGH reprezentowali: Dziekan prof. dr hab. inż. Jan Chłopek, Prodziekan ds. współpracy i rozwoju dr hab. inż. Robert Filipek oraz dr inż. Janusz Partyka ? kierownik studiów ze strony AGH. Uroczystość uświetnił Prorektor UP ds. Nauki i Współpracy Zagranicznej Prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz. Ze strony Wydziału Sztuki UP w uroczystości udział wzięli ponadto: Dziekan prof. AP Marek Sajduk oraz dr hab. Janina Jeleńska-Papp ? Kierownik studiów ze strony UP.

W dniu 22 października podczas posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Pan Prof. Kiyotaka Matsuura z Hokkaido University (Japonia) otrzymał Honorowe Wyróżnienie Wydziału - statuetkę "Keramos". Wyróżnienie to przyznawane jest osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Wydziału oraz odniesionych sukcesów naukowych i edukacyjnych. Prof. Kiyotaka Matsuura uhonorowany został za wieloletnią współpracę naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Hokkaido z naszym Wydziałem oraz za promowanie i tworzenie pozytywnego obrazu Wydziału w Japonii i na całym świecie.