baner final

Informujemy, że p. Anna Opoka (studentka dr hab. inż. Elżbiety Godlewskiej, prof. AGH) oraz p. Piotr Szatkowski (student dr inż. Teresy Gumuły) przeszli do 2-go etapu konkursu na najlepszą pracę dyplomową "DIAMENTY AGH".

Uprzejmie informujemy, iż podczas IV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2010, która odbyła się w dniach 20-22 października 2010r. wynalazek autorstwa dr inż. Barbary Kucharskiej (Politechnika Częstochowska), Prof. dr hab. inż. Marka Danielewskiego (WIMiC AGH) i dr hab. Bogdana Wendlera (Politechnika Łódzka) pt. "New PVD coatings of 310S heat-resisting steel modified with aluminium and irrydium microaddition" zdobył złoty medal.

Trzy polskie uczelnie techniczne będą wspólnie prowadzić nowy, unikatowy kierunek studiów. Rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Łódzkiej oraz Politechniki Gdańskiej porozumieli się w sprawie utworzenia pierwszego w Polsce międzyuczelnianego kierunku - chemia budowlana.

Z przyjemnością informujemy, że pracownicy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki: Prof. dr hab. inż. Jan Chłopek, dr inż. Anna Morawska-Chochół i mgr inż. Magdalena Ziąbka (doktorantka) otrzymali zespołową nagrodę I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Nagroda została przyznana za cykl prac obejmujących tematykę biomateriałów w stomatologii.

Serdecznie gratulujemy!

Dr hab. inż. Elżbieta Pamuła z Katedry Biomateriałów naszego Wydziału otrzymała Nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk za cykl prac i monografię pt. "Biomateriały dla inżynierii tkankowej".

Serdecznie gratulujemy!