baner final

Nowy międzyuczelniany kierunek - chemia budowlana. Trzy polskie uczelnie techniczne będą wspólnie prowadzić nowy, unikatowy kierunek studiów. Rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Łódzkiej oraz Politechniki Gdańskiej porozumieli się w sprawie utworzenia pierwszego w Polsce międzyuczelnianego kierunku - chemia budowlana. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.chemiabudowlana.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w najnowszym wydaniu "Przeglądu Technicznego" z dnia 15 maja 2011r. ukazał się artykuł opisujący działalność naukowo-badawczą Pani Prof. dr hab. inż. Anny Ślósarczyk z Katedry Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC. Pełną treść artykułu przedstawiamy poniżej.

Miło nam poinformować, że Pani dr inż. Anita Trenczek-Zając, asystent w Katedrze Chemii Nieorganicznej WIMiC, została laureatką konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W dniu 11 marca 2011 roku w Żarowie odbyło się spotkanie robocze pomiędzy AGH WIMiC w Krakowie a Polską Ceramiką Ogniotrwałą "Żarów" S.A. mające na celu zacieśnienie współpracy w zakresie kształcenia kadr inżynieryjnych i naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych.

W dniu 25.03.2011 r. Międzyuczelniane Centrum Nowych Technik i Technologii Medycznych (PK, AGH, CM UJ) w ramach swojej statutowej działalności zorganizowało na Akademii Górniczo-Hutniczej pierwsze sympozjum naukowo-szkoleniowe dla środowiska lekarskiego i technicznego oraz studentów specjalności inżynierii biomedycznej pt. "Nowoczesne techniki i technologie w medycynie - metody naprawcze, bioreaktory, bioprintery, transplantacje".