baner final

Miło nam poinformować, że w czwartej edycji konkursu dla kobiet wynalazców "Wynalazczyni Roku 2011" wyróżniona została Pani prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk z Katedry Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC.

W środę 5 października br. odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego 2011/2012 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Uroczystości przewodniczył Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Jan Chłopek. Na Inaugurację przybyli liczni zaproszeni goście m.in. Prorektor AGH ds. Współpracy i Rozwoju Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej Pani Prof. Maria Fiertak, Prodziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, oraz Prezesi i Dyrektorzy wielu firm branży ceramicznej, szklarskiej i materiałów budowlanych, a także stowarzyszeń branżowych i instytutów naukowych.

W dniu 30 czerwca 2011 w Krakowie odbyło się czwarte posiedzenie Komitetów Naukowego i Organizacyjnego V Międzynarodowej Konferencji ABK, która odbędzie się w dniach 14 - 17 września 2011 roku w Bydgoszczy.

Nowy międzyuczelniany kierunek - chemia budowlana. Trzy polskie uczelnie techniczne będą wspólnie prowadzić nowy, unikatowy kierunek studiów. Rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Łódzkiej oraz Politechniki Gdańskiej porozumieli się w sprawie utworzenia pierwszego w Polsce międzyuczelnianego kierunku - chemia budowlana. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.chemiabudowlana.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w najnowszym wydaniu "Przeglądu Technicznego" z dnia 15 maja 2011r. ukazał się artykuł opisujący działalność naukowo-badawczą Pani Prof. dr hab. inż. Anny Ślósarczyk z Katedry Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC. Pełną treść artykułu przedstawiamy poniżej.