baner final

Naukowa oferta stypendialna Centrum AGH-UNESCO edycja 2013 A dla młodych naukowców w obszarze nauk technicznych z krajów wzrostu gospodarczego

Oferta stypedialna

Formularz

Porozumienie o współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Zespołem Szkół w Ropczycach

W dniach od 10 do 12 grudnia 2012r. w Krakowie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH odbędzie się międzynarodowa konferencja XVI Seminarium Francusko-Polskie "Reaktywność Ciał Stałych" w ramach dwustronnej współpracy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogone, Université de Bourgogne w Dijon, Francja.

Po wielu latach został udzielony AGH Patent Europejski. Patent dotyczy sposobu wytwarzania proszków hydroksyapatytów węglanowych bez lub z udziałem jonów modyfikujących, zwłaszcza Co3 i Mg oraz wytworzenie implantów kostnych z tych proszków. Wprowadzane do struktury HAp jony zbliżają skład tego związku do naturalnego apatytu kostnego stanowiącego fazę nieorganiczną kości i zębów.

W dniu 28 września 2012 roku w murach Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się uroczyste podpisanie ?Umowy ramowej o współpracy? ze spółką SGL Carbon GmbH i spółką SGL Carbon Polska SA.