baner final

Zapraszamy Państwa na konferencję "The 3rd International Postgraduates Seminar on Refractories", której jako Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych jesteśmy współorganizatorami, wspólnie z Wuhan University of Science and Technology (China), Montanuniversitaet Leoben (Austria), Technische Universitaet Bergakademie Freiberg (Germany) oraz innymi!

Czas konferencji: 13-14 październik 2020

Forma: ONLINE

Opłata: konferencja darmowa

Pracownicy i doktoranci Zespołu Materiałów Ogniotrwałych są jej pierwszymi prelegentami!

Szczegółowy plan konferencji wraz z linkami do pokoi konferencyjnych znajduje się po wejściu w poniższy link:

http://htmlt.wust.edu.cn/english_web/2020/0917/c5558a222098/page.htm

Serdecznie zapraszamy!

Kierownik Grupy Materiałów Ogniotrwałych

Prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba

 

 

 

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

09.10.2020 (piątek) o  godz. 10.00

Tryb zdalny

 

Program uroczystości

1. Powitanie Uczestników przez Dziekana

2. Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej

    Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

3. Wystąpienie Dziekana Wydziału

    dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. AGH

4. Immatrykulacja przedstawicieli Studentów I-go roku

    JM Rektor prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. AGH Dziekan, prof. dr hab. inż. Mirosław Bućko Prodziekan ds.                    kształcenia 

5. Przemówienie Przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Studentów

    Pani Weronika Woronko

6. Wręczenie Honorowych Wyróżnień Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Keramos

    - przedstawienie Laureatów

    prof. dr hab. inż. Zbigniew Grzesik, prof. dr hab. inż. Jan Deja

    - wręczenie statuetek

    JM Rektor prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. AGH, Przewodniczący Kapituły Wyróżnienia

7. Wręczenie statuetek Laureatom nagrody Ceramistrz - Dydaktyk Roku 2019/2020

    Pani Weronika Woronko - Przewodnicząca WRSS

8. Wykład inauguracyjny - Ceramika z przedrostkiem BIO!

    dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH

9. Gaudeamus

2020/2021

1 października do 21 lutego – semestr zimowy

1 października do 27 stycznia – zajęcia semestru zimowego*

23 grudnia do 3 stycznia – wakacje zimowe

28 stycznia do 11 lutego – zimowa sesja egzaminacyjna – część podstawowa

12 lutego do 21 lutego – zimowa sesja egzaminacyjna – część poprawkowa

22 lutego do 28 lutego – przerwa międzysemestralna

1 marca do 30 września – semestr letni

1 marca do 16 czerwca – zajęcia semestru letniego

1 kwietnia do 7 kwietnia – wakacje wiosenne (ferie świąteczne)

17 czerwca do 30 czerwca – letnia sesja egzaminacyjna – część podstawowa

1 lipca do 31 sierpnia – wakacje letnie

1 września do 15 września – letnia sesja egzaminacyjna – część poprawkowa

* w dniach 1 i 2 października 2020 r. zajęcia dla studentów pierwszego semestru studiów mogą być prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada 2020, 11 listopada 2020, 1 stycznia 2021, 6 stycznia 2021, 1 maja 2021, 3 maja 2021, 3 czerwca 2021.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych: 4 czerwca 2021.

Okres od 16 do 30 września 2021 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2020/2021 i rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022.