baner final

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na otwarte Seminarium WIMiC, które odbędzie się 14 maja (piątek) o godz. 10:00 na platformie MS Teams.

Prof. dr hab Piotr Suder, WIMiC AGH, Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii, wygłosi wykład:„Biochemicy, to jednak chemicy: co robimy w Zespole Biochemii i Neurobiologii KCAiB

Gorąco zapraszamy Państwa, Pracowników, Doktorantów, Magistrantów i Studentów oraz inne zainteresowane osoby do wzięcia udziału w seminarium. Prosimy o rozpropagowanie tej informacji wśród Koleżanek i Kolegów.

Seminarium odbędzie się zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Link do seminarium: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5f262f6e20244a85b22c110d4c1860e7%40thread.tacv2/1620302285194?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22f4962d3b-c340-4fff-a17a-b4cb66e11716%22%7d

Zaproszenie