wimic agh

DOKUMENTY WYMAGANE DO WSZCZĘCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO:

1. Podanie do Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki o wszczęcie przewodu doktorskiego. Podanie powinno zawierać:

• temat rozprawy,

• nazwisko proponowanego promotora,

• przybliżoną datę złożenia rozprawy doktorskiej,

• informację o zadeklarowanym egzaminie z dyscypliny dodatkowej (ekonomia/filozofia).

2. Kwestionariusz osobowy (nie dotyczy tylko uczestników SD)

3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

4. Opis koncepcji wykonywanej rozprawy doktorskiej (wprowadzenie, cele pracy, uzasadnienie ważności i celowości podejmowanej tematyki, przedstawienie głównych tez rozprawy, metod i technik badawczych, określenie przewidywanych rezultatów rozprawy doktorskiej)

5. Życiorys naukowy

6. Spis publikacji

7. Opinia opiekuna naukowego (stopień zaawansowania pracy w %) zawierająca jego zgodę na przyjęcie roli promotora ze wskazaniem dyscypliny rozprawy (zgodnej z uprawnieniami Wydziału)

8. Uwierzytelniony odpis certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (w przypadku zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie języka nowożytnego)

9. Oświadczenie, czy uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia naukowego doktora; w przypadku ubiegania się - informację o przebiegu przewodu doktorskiego

10. Zobowiązanie o pokryciu kosztów związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego na Wydziale (zobowiązanie nie dotyczy pracowników Wydziału lub uczestników Studiów Doktoranckich).

11. Dokumentacja (protokół, lista obecności, ogłoszenie o seminarium) z seminarium naukowego przeprowadzonego w jednej z Katedr WIMiC; w przypadku kandydata będącego pracownikiem lub uczestnikiem Studiów Doktoranckich Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki należy przedstawić tylko ogłoszenie o seminarium

12. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (do pobrania)

 

Dokumentację przygotowaną w  jednym egzemplarzu  należy złożyć w Biurze Dziekana B8, pokój 027 w nieopisanej białej kartonowej teczce, nie później niż 10 dni przed ustalonym terminem Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane. Wypełniony wniosek w formie elektronicznej należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.