wimic agh

          Sprawa powołania komisji do spraw przewodu doktorskiego jest omawiana po skompletowaniu dokumentacji, w trakcie spotkania z Prodziekan ds. Nauki Prof. dr hab. inż. Martą Radecką. Termin takiego spotkania (przynajmniej 10 dni przed terminem Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki) należy ustalić w Biurze Dziekana tel. 12 617 24 50. Doktorant zobowiązany jest do wygłoszenia seminarium, na którym zaprezentowane zostaną główne założenia i wyniki rozprawy doktorskiej.

 

Wymagane dokumenty:

1. Egzemplarz pracy doktorskiej

2. CV w trzech egzemplarzach

3. Opinia promotora

 

          Po Radzie Wydziału w terminie do 7 dni należy donieść do Biura Dziekana, pok.027 3 oprawione egzemplarze pracy doktorskiej.