wimic agh

 

Rekrutacja zimowa na studia w roku akademickim 2019/2020.

Do wzięcia udziału w rekrutacji zapraszamy kandydatów posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

Kandydatów posiadających tytuł zawodowy licencjata lub magistra zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji letniej (wrzesień 2020).

  

KIERUNKI I ŚCIEŻKI DYPLOMOWANIA

Kierunek: Technologia Chemiczna (prowadzony wspólnie z Wydziałem Energetyki i Paliw)

Ścieżki dyplomowania:
TECHNOLOGIA CERAMIKI I MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH
TECHNOLOGIA SZKŁA I POWŁOK AMORFICZNYCH
TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
ANALITYKA I KONTROLA JAKOŚCI

 

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (prowadzony wspólnie z Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Ścieżki dyplomowania:
MATERIAŁY FUNKCJONALNE
Zaawansowane Materiały Ceramiczne
BIOMATERIAŁY I KOMPOZYTY
FUNCTIONAL MATERIALS (IN ENGLISH)

 

Kierunek: Ceramika

Ścieżka dyplomowania:
WZORNICTWO CERAMIKI I SZKŁA

 

Kierunek: Chemia w Kryminalistyce

 UWAGA! - kierunek prowadzony we współpracy z innymi instytucjami. Rekrutacja na studia wiąże się z akceptacją konieczności odbycia jednego z semestrów studiów na Politechnice Łódzkiej.


Opisy kierunków

 

Na etapie rekrutacji studenci będą mieli możliwość określenia swoich preferencji co do wyboru ścieżki dyplomowania (dotyczy kierunków IM i TCh). 

Ponadto, studenci którzy wybiorą ścieżki dyplomowania realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki będą proszeni o dokonanie wyboru przedmiotów w ramach wskazanych ścieżek dyplomowania.

 

EGZAMIN WSTĘPNY

 

Cykl rekrutacyjny 1

31.01.2020 (piątek)

 

Ceramika, Chemia w Kryminalistyce   godz. 08:00, bud. B-6 sala 404/bud. B-8 sala -1.24A

Inżynieria Materiałowa     godz. 09:00, bud. B-6 sala 404/ bud. B-8 sala -1.24A 

Technologia Chemiczna    godz. 11:00, bud. B-6 sala 404/ bud. B-8 sala -1.24A 

 

Cykl rekrutacyjny 2

10.02.2020 (poniedziałek)

 

Ceramika, Chemia w Kryminalistyce   godz. 08:00, bud. B-6 sala 404/bud. B-8 sala -1.24A

Inżynieria Materiałowa     godz. 09:00, bud. B-6 sala 404/ bud. B-8 sala -1.24A

Technologia Chemiczna    godz. 11:00, bud. B-6 sala 404/ bud. B-8 sala -1.24A 

 

Egzamin odbędzie się w wersji elektronicznej.

 

Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Obowiązujący zakres materiału

 

 Kierunek: Technologia Chemiczna

Obowiązujący zakres materiału część WIMiC

Obowiązujący zakres materiału część WEiP

 

 

Kierunek: Ceramika

Obowiązujący zakres materiału

 

Kierunek: Chemia w Kryminalistyce

Obowiązujący zakres materiału

 

 

 

KALENDARZ REKRUTACJI