baner final

Rekrutacja zimowa na studia w roku akademickim 2020/2021.

Do wzięcia udziału w rekrutacji zapraszamy kandydatów posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

Kandydatów posiadających tytuł zawodowy licencjata lub magistra zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji letniej (wrzesień 2021).

  

KIERUNKI I ŚCIEŻKI DYPLOMOWANIA NA WIMiC

Kierunek: Technologia Chemiczna (prowadzony wspólnie z Wydziałem Energetyki i Paliw)

Ścieżki dyplomowania:
TECHNOLOGIA CERAMIKI I MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH
TECHNOLOGIA SZKŁA I POWŁOK AMORFICZNYCH
TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
ANALITYKA I KONTROLA JAKOŚCI

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (prowadzony wspólnie z Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Ścieżki dyplomowania:
MATERIAŁY FUNKCJONALNE
Zaawansowane Materiały Ceramiczne
BIOMATERIAŁY I KOMPOZYTY
FUNCTIONAL MATERIALS (IN ENGLISH)

Kierunek: Ceramika

Ścieżka dyplomowania::
WZORNICTWO CERAMIKI I SZKŁA

Kierunek: Chemia w Kryminalistyce


Opisy kierunków

 

EGZAMIN WSTĘPNY

Cykl rekrutacyjny 1: 05.02.2021 (piątek)

Ceramika, Chemia w Kryminalistyce godz. 08:00, budynek B-6 sala 404/ budynek B-8 sala -1.24A

Inżynieria Materiałowa     godz. 09:00, budynek B-6 sala 404/ budynek B-8 sala -1.24A

Technologia Chemiczna    godz. 11:00, budynek B-6 sala 404/ budynek B-8 sala -1.24A

Cykl rekrutacyjny 2: 12.02.2021 (piatek)

Ceramika, Chemia w Kryminalistyce godz. 08:00, budynek B-6 sala 404/ budynek B-8 sala -1.24A

Inżynieria Materiałowa     godz. 09:00, budynek B-6 sala 404/ budynek B-8 sala -1.24A

Technologia Chemiczna    godz. 11:00, budynek B-6 sala 404/ budynek B-8 sala -1.24A

Egzamin odbędzie się w wersji elektronicznej w salach komputerowych na AGH. Ze względu na sytuację związaną z pandemią zachowane zostaną odpowiednie zasady bezpieczeństwa; nie wyklucza się również możliwości przeprowadzenia egzaminów wstępnych w trybie zdalnym.  

 

 

Zakres egzaminu wstępnego:

Inżynieria Materiałowa

https://www.ceramika.agh.edu.pl/images/dokumenty/dokumenty_stacjonarne/Egzamin_wstepny_IM_2020.pdf

https://www.ceramika.agh.edu.pl/images/functional_materials_exam_topics.pdf


Technologia Chemiczna
 

https://www.ceramika.agh.edu.pl/images/dokumenty/dokumenty_stacjonarne/TECHNOLOGIA_CHEMICZNA_egzamin_wstepny_II_stopien_stacjonarny_2021_pytania_WPiE_i_WIMiC.pdf

 

Ceramika

https://www.ceramika.agh.edu.pl/images/dokumenty/dokumenty_stacjonarne/Egzamin_inzynierski_C.pdf

 

Chemia w Kryminalistyce

https://www.ceramika.agh.edu.pl/images/dokumenty/dokumenty_stacjonarne/Egzamin_wstepny_II_stopien-ChwK-pytania.pdf