wimic agh

 

Rekrutacja letnia na studia w roku akademickim 2020/2021.

Do wzięcia udziału w rekrutacji zapraszamy kandydatów posiadających tytuł zawodowy licencjata lub magistra.

Kandydatów posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji zimowej (styczeń 2021).

  

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI na WIMiC

Kierunek: Technologia Chemiczna

Specjalności:
TECHNOLOGIA CERAMIKI I MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH
TECHNOLOGIA SZKŁA I POWŁOK AMORFICZNYCH
TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
ANALITYKA I KONTROLA JAKOŚCI

Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Specjalności:
MATERIAŁY FUNKCJONALNE
Zaawansowane materiały Ceramiczne
BIOMATERIAŁY I KOMPOZYTY
FUNCTIONAL MATERIALS (IN ENGLISH)

Kierunek: Ceramika

Specjalności:
WZORNICTWO CERAMIKI I SZKŁA

Na etapie rekrutacji studenci będą mieli możliwość określenia swoich preferencji co do wyboru ścieżki dyplomowania (dotyczy kierunków IM i TCh).

EGZAMIN WSTĘPNY

Cykl rekrutacyjny 1: 11.09.2020 r., budynek B-6, sala 404 / budynek B-8, sala -1.24A

Cykl rekrutacyjny 2: 18.09.2020 r., budynek B-6, sala 404 / budynek B-8, sala -1.24A

 

Zakres egzaminu wstępnego:

Inżynieria Materiałowa

https://www.ceramika.agh.edu.pl/images/dokumenty/dokumenty_stacjonarne/Egzamin_wstepny_IM_2020.pdf

https://www.ceramika.agh.edu.pl/images/functional_materials_exam_topics.pdf


Technologia Chemiczna

https://www.ceramika.agh.edu.pl/images/dokumenty/dokumenty_stacjonarne/Egzamin_wstepny_II_stopien-TCh_2020-cz1.pdf

 

https://www.ceramika.agh.edu.pl/images/dokumenty/dokumenty_stacjonarne/Egzamin_wstepny_II_stopien-TCh_2020-cz2.pdf

 

Ceramika

https://www.ceramika.agh.edu.pl/images/dokumenty/dokumenty_stacjonarne/Egzamin_inzynierski_C.pdf

 

Chemia w Kryminalistyce

https://www.ceramika.agh.edu.pl/images/dokumenty/dokumenty_stacjonarne/Egzamin_wstepny_II_stopien-ChwK-pytania.pdf