baner final

Rekrutacja letnia na studia w roku akademickim 2021/2022.

Do wzięcia udziału w rekrutacji zapraszamy kandydatów posiadających tytuł zawodowy licencjata lub magistra.

Kandydatów posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji zimowej (styczeń 2022).

  

KIERUNKI I ŚCIEŻKI DYPLOMOWANIA

Kierunek: Technologia Chemiczna (prowadzony wspólnie z Wydziałem Energetyki i Paliw)

Ścieżki dyplomowania:
TECHNOLOGIA CERAMIKI I MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH
TECHNOLOGIA SZKŁA I POWŁOK AMORFICZNYCH
TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
ANALITYKA I KONTROLA JAKOŚCI

Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Ścieżki dyplomowania:
MATERIAŁY FUNKCJONALNE
Zaawansowane Materiały Ceramiczne
BIOMATERIAŁY I KOMPOZYTY
FUNCTIONAL MATERIALS (IN ENGLISH)

Kierunek: Ceramika

Ścieżka dyplomowania:
WZORNICTWO CERAMIKI I SZKŁA


Opisy kierunków

EGZAMIN WSTĘPNY

Cykl rekrutacyjny 1: 23.07.2021 (piątek)

Ceramika, godz. 09:00, budynek B-6 sala 404/

Inżynieria Materiałowa      godz. 09:00, budynek B-6 sala 404/

Technologia Chemiczna     godz. 10:00, budynek B-6 sala 404/ paw. C6 s.102; paw. C6 s. 103

Cykl rekrutacyjny 2: 17.09.2021 (piątek)

Ceramika, godz. 09:00, budynek B-6 sala 404/

Inżynieria Materiałowa      godz. 09:00, budynek B-6 sala 404/

Technologia Chemiczna     godz. 10:00, budynek B-6 sala 404/ paw. C6 s.102; paw. C6 s. 103

Egzamin odbędzie się w wersji elektronicznej w salach komputerowych na AGH. Ze względu na sytuację związaną z pandemią zachowane zostaną odpowiednie zasady bezpieczeństwa; nie wyklucza się również możliwości przeprowadzenia egzaminów wstępnych w trybie zdalnym.

 

Link do strony https://kandydaci.agh.edu.pl/

 

Zakres egzaminu wstępnego:

Inżynieria Materiałowa

https://www.ceramika.agh.edu.pl/images/dokumenty/dokumenty_stacjonarne/Egzamin_wstepny_na_studia_II_stopnia-IM-pytania.pdf

https://www.ceramika.agh.edu.pl/images/functional_materials_exam_topics.pdf


Technologia Chemiczna
 

https://www.ceramika.agh.edu.pl/images/dokumenty/dokumenty_stacjonarne/TECHNOLOGIA_CHEMICZNA_egzamin_wstepny_II_stopien_stacjonarny_2021_pytania_WPiE_i_WIMiC.pdf

 

Ceramika

https://www.ceramika.agh.edu.pl/images/dokumenty/dokumenty_stacjonarne/Egzamin_inzynierski_C.pdf

 

Chemia w Kryminalistyce

https://www.ceramika.agh.edu.pl/images/dokumenty/dokumenty_stacjonarne/Egzamin_wstepny_II_stopien-ChwK-pytania.pdf