wimic agh

Rekrutacja letnia na studia w roku akademickim 2019/2020.

 

Do wzięcia udziału w rekrutacji zapraszamy kandydatów posiadających tytuł zawodowy licencjata lub magistra.

 

Kandydatów posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inzyniera zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji zimowej (styczeń 2020).

  

 

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

Kierunek: Technologia Chemiczna

 

Specjalności:
TECHNOLOGIA CERAMIKI I MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH
TECHNOLOGIA SZKŁA I POWŁOK AMORFICZNYCH
TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
ANALITYKA I KONTROLA JAKOŚCI

 

Kierunek: Inżynieria Materiałowa

 

Specjalności:
MATERIAŁY FUNKCJONALNE
Zaawansowane Materiały Ceramiczne
BIOMATERIAŁY I KOMPOZYTY
FUNCTIONAL MATERIALS (IN ENGLISH)

The general scope of issues and topics required for the entrance exam for a master's degree in Materials Science, specialty Functional Materials.

 

Kierunek: Ceramika

Specjalność:
WZORNICTWO CERAMIKI I SZKŁA

 

EGZAMIN WSTĘPNY

 

Cykl rekrutacyjny 1: 26.07.2019 godz. 10:00, budynek B-6 sala 404/ budynek B-8 sala -1.24A

Cykl rekrutacyjny 2: 16.09.2019 godz. 10:00, budynek B-6 sala 404/ budynek B-8 sala -1.24A

 

Egzamin odbędzie się w wersji elektronicznej. 

 

 

Kierunek: Technologia Chemiczna

Obowiązujący zakres materiału

 

Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Obowiązujący zakres materiału

 

Kierunek: Ceramika

Obowiązujący zakres materiału

 

Kierunek: Chemia w Kryminalistyce

Obowiązujący zakres materiału

 

 

KALENDARZ REKRUTACJI