wimic agh

 

Rekrutacja letnia na studia w roku akademickim 2018/2019.

 

Do wzięcia udziału w rekrutacji zapraszamy kandydatów posiadających tytuł zawodowy

inżyniera lub magistra inżyniera .  

 


KIERUNKI i SPECJALNOŚCI

Kierunek: Technologia Chemiczna

Specjalności:
Ceramika i szkło
Technologia Materiałów Budowlanych
Analityka i Kontrola Jakości
Materiały dla Ochrony i Kształtowania Środowiska

 

EGZAMIN WSTĘPNY

14.09.2018 godz. 10:00, budynek B-6 sala 404 / budynek B-8, sala -1.24A

 

Egzamin odbędzie się w wersji elektronicznej.  

 

Kierunek: Technologia Chemiczna

Obowiązujący zakres materiału

 

KALENDARZ REKRUTACYJNY