baner final

 

Rekrutacja letnia na studia w roku akademickim 2019/2020.

 

Do wzięcia udziału w rekrutacji zapraszamy kandydatów posiadających tytuł zawodowy

inżyniera lub magistra inżyniera.  

 

KIERUNKI i SPECJALNOŚCI

Kierunek: Technologia Chemiczna

 

Specjalności:
Technologia Materiałów Budowlanych
Analityka i Kontrola Jakości

 EGZAMIN WSTĘPNY

 

16.09.2019 godz. 11:30, budynek B-6 sala 404 / budynek B-8, sala -1.24A

 Egzamin odbędzie się w wersji elektronicznej.  

 

 Kierunek: Technologia Chemiczna

 Obowiązujący zakres materiału

 

KALENDARZ REKRUTACYJNY